Analfabeci

  Bastion wiedzy opiera siena trzech filarach: historii, językach i matematyce. Wyposażony w te trzy możesz nauczyć się czegokolwiek chcesz. Lecz jeśli któegoś ci brakuje, jesteś kolejnym ciemnym prostakiem w zagnojonych gumofilcach. – Robert A. Heinlein The three-legged stool of understanding is held up by history, languages, and mathematics. Equipped with these three you can […]