Stopniowanie porządku społecznego i innych pojęć

Sposób, w jaki zwyczajowo porządkujemy naszą wiedzę o świecie, jest bardzo umowny. A mówiąc brutalnie – zakłamany. Część poglądów tzw. filozoficznych, tj. na naturę i sens ludzkiego życia, ma jednak szczególnie zafałszowaną. Rozmaicie można wyjaśniać i usprawiedliwiać takie wypaczenia procesu poznawczego: wygodą, lękiem przed utratą poczucia sensu życia, lenistwem umysłowym itp itd. Jednak gdy przychodzi […]