Po której stronie barykady byli mordercy?

Sztuka manipulacji umysłami polega na sprawnym wywoływaniu określonych reakcji u odbiorców. Najczęściej stosuje się kilka stałych technik bazujących na wywoływaniu reakcji emocjonalnych. Ich wspólną cechą jest dążenie do wyłączenia logiki i racjonalnego myślenia, oraz indukowanie w odbiorcy zachowań stadnych i konformistycznych. Techniki manipulacji będę oznaczał literami (np. A-E), a techniki racjonalnego myślenia cyframi (1-5) Ich […]