Gotowi na śmierć fanatycy (1)

Rozmaici myśliciele podjęli wiele prób określenia co pcha człowieka do działania i zidentyfikowania czynników ograniczających tzw. wolną wolę. 1. Człowiek kierowany jest zwierzęcymi popędami. 2. Człowiek kształtowany jest przez środowisko (behawioryzm) 3. Człowiek poszukuje znaczenia swojego życia Oto krótkie podsumowania tych trzech podejść: Ponadczasowego wglądu w motywację człowieka daje książka True Believer, której autorem jest […]