Narkotyki i ich dystrybutorzy

Wprowadzenie: niedoświadczonym przypominamy, że definicje przedmiotów i zjawisk mogą być wielorakiego rodzaju: mogą być deskryptywne (czyli opisowe)  i wyjaśniające [naturę działania lub pochodzenie przedmiotu]. Mogą też być realne i społeczne. Co najważniejsze, przedmiot lub zjawisko może być definiowany za pomocą hermetycznego języka konkretnej dziedziny nauki – np fizyki i chemi – przy czym każda z […]