PRA-Źródło potęgi USA

Drogie dzieci, oto po przeczytaniu wielu lektur dotyczących problematyki ekonomicznej i filozoficznej w Stanach Zjednoczonych, przynoszę wam odpowiedź na pytanie zadawane przez wielu. Odpowiedź, ukryta w łańcuchach przyczyn i kolejnych przyczyn, umykała i umykać będzie, dopóty ludzie patrzą na zewnętrzne przejawy zjawisk, a nie na ich strukturę konieczną. Poza tym na kontynencie na którym twardo […]

If they understand…

If american people ever discover the extent to which the broadcast media have lied to them about their own lives and the world around them, there won’t be a television studio or network building left standing above the ashes. — Mirelle Stein, The Productive Class (fictional character in L. Neil Smith novel Pallas) Tłumaczenie: Jeśli […]